Svenska Djurskyddsföreningen

Svenska Djurskyddsföreningen värnar om djurens välmående

Svenska Djurskyddsföreningen jobbar helt ideellt, likt de flesta andra nationella organisationer som engagerar sig i djurens välfärd. Det betyder att föreningen är beroende av frivilliga donationer och medlemsavgifter, samt att de inte finansieras av bidrag från kommunen eller staten. Svenska Djurskyddsföreningen arbetar med att utöka kunskapen om djur, djurhållning och djurskydd, men även om lagar bland politiker och näringsliv. De ger också upplysningar och svarar på frågor som gäller djur och deras skydd. Dessutom förs dialoger med näringslivet vad gäller djurskyddet inom animalieproduktion. Föreningen fungerar även som en instans för remisser mot departement och myndigheter, samt jobbar för lagstiftningar ur djurens perspektiv.

Svenska Djurskyddsföreningen och dess verksamhetsområden

Vad gäller lantbrukets djur är Svenska Djurskyddsföreningen mycket engagerade. Några exempel på de punkter de arbetar för är bland annat att Sveriges krav på bedövning innan slakt ska kvarstå. Slakt utan bedövning innebär ett stort lidande för djuren och föreningen kommer aldrig att acceptera att kravet på bedövning ändras. Ursprungsmärkning av kött är en rättighet som konsumenten ska ha, för att kunna göra medvetna val. Ett annat område som föreningen brinner för är djur inom forskning och pälsindustri. De stöder alternativa metoder för att minska antalet försöksdjur. Pälsdjursuppfödning anser de är oacceptabelt och att det bör förbjudas helt och hållet.

Svenska Djurskyddsföreningen är för ett ansvarsfullt djurägande, vilket inkluderar att de vill se en lagstiftning om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter. Att förbjuda vissa hundraser anser de inte ska göras, eftersom ett lagförslag om förbud inte kommer att lösa de problem som finns. Det är istället hundägaren som är ansvarig för sin hunds beteende. Det finns ett samarbete med Djurhemsföreningen för att göra sällskapsdjurens röst starkare. Samarbetet består av rådgivande besök och utbildningsdagar. Föreningen stöder även kunskapssajten Hästsverige och deras forskning för hemsidan. För igelkottens bevarande stöds Gotlands Igelkottsfond. Vad gäller vilt stöder man Svenska Rovdjursföreningens arbete och värnar om en livskraftig rovdjursstam.

Historia och hur man jobbar idag

Svenska Djurskyddsföreningen har jobbat aktivt för djuren i över 130 år, och är därmed en av Sveriges djurskyddsföreningar med äldst historia tillsammans med Svenska kvinnors djurskyddsförening och Skol- och ungdomsförbundet. När föreningen bildades år 1875 jobbade man främst för att förbättra arbetshästarnas situation. Tillsammans med veterinärer från veterinärhögskolan arrangerade rektor P-A Siljeström det första föreningsmötet. Där beslöts det att man skulle arbeta för att öka allmänhetens kunskap om djurs behov av omsorg. Än idag är arbetet för att öka kunskapen om omsorg och lagstiftningar de väsentliga huvudfrågorna. Via informationsinstanser upplyser man och besvarar på frågor. Dessutom förs en nära dialog med näringslivet för att utveckla vidare djurskyddet inom animalieproduktionen.

I och med behovet av att utveckla och främja om framtidens djurskydd uppmuntrar man människor som arbetar för djurens rättigheter. Dessutom verkar man opinionsbildande i syfte att uppmärksamma olika djurskyddsfrågor. Utmärkelser delas ut till flera eldsjälar vilka arbetar för djurens rättighet och även ekonomiskt stöd ges till djurskyddsfrämjande forskning. Svenska Djurskyddsföreningen har dessutom anslutit sig till den internationella djurskyddsorganisationen World Society for the Protection of Animals och SIS Swedish Standards Institute. Genom sitt medlemskap i SIS Swedish Standards Institute verkar föreningen för den internationella standardisering av djurskyddet i livsmedelsbranschen. Svenska Djurskyddsföreningen har, tillsammans med andra djurorganisationer, gjort en undersökning om viljan hos svenskar att välja animaliska livsmedel av svenskt ursprung istället för utländskt ursprung. Hos åtta av tio personer är denna vilja stark eller mycket stark på grund av att de upplever att djuren behandlas bättre i Sverige.

Rädda livet på en hund

Svenska Djurskyddsföreningen har utformat material som kan beställas hos dem. Många av produkterna delas ut gratis för medlemmar och för icke-medlemmar tillkommer en fraktkostnad. Många av dessa produkter är livsviktiga för djuren. En klisterdekal med texten ”rädda oss vid fara” kan rädda din hund till exempel vid brand. Genom att sätta den vid ytterdörren vet brandmännen att det kan finnas hundar i huset. Hundreflex som halsband är en viktig detalj vid promenader i mörker. Klisterdekal med texten ”lämna aldrig din hund i varm bil” är en bra påminnelse under varma sommardagar. Kanske kan du rädda en hund genom upplysningen. Materialen beställs lätt genom Svenska Djurskyddsföreningen på deras hemsida. Bli medlem du också för att stödja deras arbete för djurens rättigheter.