Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är en djurskyddsorganisation i Sverige som har ca 11 000 medlemmar. Organisationen har arbetat ideellt i mer än 100 år med att hjälpa djuren till ett bättre skydd. Visionen är att alla ska visa respekt och medkänsla för djuren. Djurskyddet Sverige har ett stort antal lokala föreningar. De är inte bundna till något politiskt parti och arbetar ständigt med att försöka förbättra lagar samt påverka människors förhållanden med djuren till det bättre. Det handlar om alla djur, vare sig de föds upp för att bli mat, lever i vilt tillstånd eller hålls i hemmet som sällskapsdjur. Gåvor är ett sätt att finansiera verksamheten.

Djurskyddet Sverige, vad gör de?

Djurskyddet Sverige jobbar hårt för att bilda opinion samt påverka beslutsfattare och politiker. De utför både praktiskt och långsiktigt djurskyddsarbete för att få till stånd ett starkare djurskydd. De lokala föreningarna bedriver jourhemsverksamhet för att rädda djur som bland annat blivit övergivna. Att skaffa ett husdjur innebär ett stort ansvarstagande, men dessvärre finns det husdjursägare som missköter det ansvaret. Djur som föds upp för att ge eller bli mat, bör ha rätt att leva ett gott liv anser organisationen. Organisationen anser att alla vilda djur fyller en funktion i ekosystemet och de värnar särskilt om utrotningshotade djur. Skonsammare jaktmetoder är något de kräver.

Djurskyddet Sverige värnar alla djur

Djurskyddet Sverige anser att de flesta barn har ett naturligt intresse för djur. Men alla barn har inte möjlighet att växa upp med djur och därmed inte heller möjlighet att skapa en relation till dem. Eftersom organisationen anser att en sådan relation är grunden för att få empati och respekt för hur djuren har det, försöker man bland annat genom värdegrundsmaterialet REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) ge barn större kunskap genom olika övningar. Det finns ett REDE både för förskolan och skolan som man tagit fram material till. Det finns också kurser för lärare och pedagoger i hur man använder materialet.

Det behövs alltid engagemang

Många föreningar driver katthem, och de behöver volontärer som hjälper till att ta hand om djuren. Här kan du som är intresserad hjälpa till. Du kan också bli medlem i Djurskyddet Sverige panel och svara på marknadsundersökningar från externa företag. Varje genomförd undersökning ger mellan 5-35 kr till Djurskyddet. Organisationen välkomnar varmt gåvor från alla, såväl privatpersoner som organisationer och företag. Om man vill utföra insamlingsaktiviteter eller sälja Djurskyddets produkter så är även det uppskattat. Då är det viktigt att det framgår att det är du som är ansvarig och samlar in pengarna ”på egen hand” och att du sedan skänker dem till Djurskyddet.

Djurskyddet Sverige har 90-konto och följer ett regelverk för insamling som tagits fram av Svensk Insamlingskontroll. Man kan kostnadsfritt hämta hem informationsmaterial från hemsidan i samband med en insamling. Man får inte använda deras namn i samband med en insamling som man startar själv. Varje krona gör skillnad och man försöker använda dessa på ett så klokt sätt som möjligt. Även om det mesta går till anställd personal, finansieras bland annat djurhemsverksamheten på lokal nivå med dessa medel. Pengar går också till politisk påverkan i djurskyddsfrågor.

Turister kan påverka djurplågeri

Den internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection (som Djurskyddet Sverige är medlem i) samlar anmälningar från resenärer som upplevt djurplågeri utomlands. Det finns mycket man kan göra som turist i ett land för att påverka. Länder, som har många turister, har ofta också stora problem med djurplågeri i olika utsträckning. Genom att protestera mot detta och vägra att till exempel besöka elefantparker eller rida på elefanterna, så bidrar du till att djuren får det bättre på sikt. Notera också vad som sker och ta gärna bilder på övergreppet om du kan. Djurskyddet Sverige rekommenderar att du klagar till din reseledare och rapporterar oegentligheter till World Animal Protection när du väl kommit hem från din semester.