Svenska Husdjur

Svenska Husdjur är en del av Svenska Husdjursföreningen som idag har bytt namn till Växa Sverige. Vid årsskiftet ersattes de fem regionala husdjursföreningarna till en, och det nya namnet blev alltså Växa Sverige. Som en del av denna ekonomiska förening, engagerar sig Svenska Husdjur i djur och djurhållning med allt vad det innebär. Engagemanget gäller både husdjur och djur inom lantbruket. I texten som följer ger vi exempel på olika arbetsområden samt syftet med föreningen, men också olika nyheter vad gäller husdjur, lagar och målsättningar. Att värna om djurens rättigheter, samt att informera och upplysa om hur man bedriver kommersiell djurnäring med hänsyn till djuren, hör till de viktigaste frågorna som föreningen arbetar med idag.

Svenska Husdjur och deras verksamhetsmål

Djurhållning handlar om att uppnå en balans mellan djurens samt djurägarnas intressen. Det är tyvärr inte alltid som de går hand i hand. En köttbonde vill maximera produktionen men får inte göra det på ett sätt som orsakar lidande för djuren. Föreningen Svenska Husdjur verkar för att säkerställa en miniminivå när det gäller husdjurs förhållanden men även för att sprida kunskap om hur man, som djurägare, värnar om samt tar till vara på sina husdjurs behov och förutsättningar. Att stärka svenska djurägares konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv är ett annat viktigt verksamhetsmål för föreningen Svenska Husdjur. Att balansera dessa två huvudmål har alltid varit en stor men inspirerande utmaning.

Svenska Husdjur har alltid haft en mycket stark lokal förankring med verksamhet på de flesta håll i landet där djurnäringen är av betydelse. Att man arbetat så nära näringsidkare och andra djurägare har inneburit att man fått en god förståelse för lokala förutsättningar och villkor. Kommersiell djurhållning kan bedrivas på väldigt många olika sätt och Svenska Husdjur vill gagna såväl vinstmaximerad stordrift som små, mer hobbyartade projekt. När det gäller djurskydd, är det även viktigt att ge stöd till olika aktörer inom husdjursnäringen som är en stor och viktig bransch som faktiskt berör större delen av Sveriges befolkning på ett eller annat sätt.

Svenska Husdjur tillvaratar djurens och djurägarnas intressen

Vad gör föreningen?

Svenska Husdjur intresserar sig för allt som främjar djurhälsa. Djurhållning är en verksamhet som kräver att man ser den i ett större perspektiv. De som arbetar med djur eller är husdjursägare, ska kunna ha ett så stort utbyte som möjligt av detta, samtidigt som djuren helt enkelt har ett så bra liv som möjligt. Det leder till att man måste arbeta med en stor palett av frågor. Djurfoder är ett viktigt arbetsområde, och genom föreningen så kan enskilda bönder till exempel få råd kring hur man genomför en höanalys i syfte att ta reda om den mat man ger sin djur är tillräckligt näringsrik.

Information om hur man förebygger smittsamma sjukdomar såsom salmonella, har varit ett viktigt verksamhetsområde. Svenska Husdjur har även kunnat bidra med kunskap om hur man genomför framgångsrika avelsprogram, men också organiserat workshops som syftat till att öka arbetsglädjen bland de anställda på ett lantbruk. Föreningens verksamhet har alltså handlat om allt från tekniskt avancerad, forskningsunderbyggd rådgivning till hur man tar tillvara på mänskliga värden på en arbetsplats. För jordbrukare är byråkratin en svår del av arbetet där föreningen kunnat ge både stöd och rådgivning. Svenska Husdjur arbetar nu vidare med samma frågor, men nu under det nya namnet Växa Sverige.

Djurhållning är en föränderlig verksamhet

Att hålla sig med djur handlar om att följa aktuella lagar och riktlinjer. Det handlar även om att ständigt vara uppdaterad kring vad de senaste forskningsrönen säger om de djur man omger sig med, och eventuellt kanske försörjer sig på. Har man inte tid att göra detta så är en förening som Svenska Husdjur närmast ovärderlig. Den tar tillvara på sina medlemmars intressen och kan ta fram underlag som jordbrukarna annars hade behövt utveckla på egen hand. I och med vårt medlemskap i EU kan till exempel reglerna kring jordbruksstöd förändras från år till år, och att ha koll på detta kan skapa stora ekonomiska värden för de enskilda jordbrukarna. Svenska Husdjur kan hjälpa till med att sprida information som är av intresse för alla som arbetar med djur i Sverige.

Många föreningar och organisationer med anor som sträcker sig långt bakåt i tiden, kan begränsas av stadgar och traditioner som inte hängt med i utvecklingen. Svenska Husdjur har valt att möta nya utmaningar på en marknad i förändring för att man, på ett bättre sätt, ska kunna gagna sina målgrupper. Namnändringen till Växa Sverige symboliserar tillväxt och framtidstro. En målsättning är att höja kompetensnivån bland Sveriges mjölkbönder. Förhoppningen är att de ska bli bäst i Europa. För att kunna arbeta mer effektivt med rådgivning och information, har man ofta samarbetet med hushållningssällskapen. Det är en annan gammal typ av sammanslutning som har en historia som sträcker sig ändå till 1700-talet. Precis som föreningen Växa Sverige, arbetar man för att stärka den svenska landsbygden och när dessa två föreningar samarbetar så uppnås högre effektivitet samt en starkare pedagogisk verkan.

Föreningen för bra djurhållning

Svenska Husdjur är en stark förening som på olika sätt arbetat för att gynna djurhållning i Sverige. Inte minst kommersiell sådan. I och med namnändringen till Växa Sverige, fortsätter man med samma målsättningar som tidigare men i ett förnyat format. Detta är till glädje för svenska djur eftersom föreningen alltid verkat för bra djurskydd och optimala levnadsvillkor för tamdjur inom såväl jordbruket som i hemmen. Föreningens förståelse för vad det innebär att arbeta kommersiellt med djur är till stor glädje för alla som har detta som sitt verksamhetsområde. Det går att få stöd och råd kring allt från näringssammansättningen i olika fodertyper till om vilka höns som passar utifrån de förutsättningar man kan erbjuda dem.